Home / News / Bölcsődei bértábla 2022

Bölcsődei bértábla 2022

Januártól minden bölcsődei dolgozónak érezhetően emelkedett a bére legalább 20 százalékkal, άм akadnak, akiknek közel 40 százalékos a plusz.

Ettől függetlenül nem örül mindenki a 12 000 munkavállalót foglalkoztató szektorban. Íme a bértáblák, amelyeket Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke számolt ki, állított össze.

“Nincs olyan bölcsődei dolgozó, aki ne részesülne valamilyen keresetemelő intézkedésben” – mondta a HR Portálnak Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (BDDSZ) elnöke.

Egyrészről nagy arányban érintette a területet a minimálbér és a garantált bérminimum 20-20 százalékos emelése, emellett sor került a szakdolgozóknál a bölcsődei pótlék 20 százalékos illetve a diplomás (pedagógus) munkakörökben a szakmai ágazati pótlék 10 százalékpontos növelésére is, valamint a háttérfeladatokat ellátóknál a szociális ágazati összevont pótlék emelésére.

Ennek ellenére nem teljesen elégedettek a bölcsődékben dolgozók. Egyik probléma a szakdolgozók és a háttértevékenységet végzők bérének egymáshoz való viszonya.

Egy alapfokú, vagy szakmunkás végzettségű bölcsődei dajka ugyanis szinte ugyanannyit keres, mint a bölcsőde teljes gazdálkodásáért felelős felsőfokú iskolai végzettségű gazdasági vezető, de például egy élelmezésvezető esetében, aki a teljes bölcsőde élelmezéséért – dietetikusok esetén a gyerekek diétás étkeztetésért is – felel, bruttó bére 32 -150 ezer Ft-tal kevesebb a dajkáénál.

Mindennek oka, hogy eltérő szabályokon alapuló, eltérő mértékű pótlékokat kell alkalmazni az egyes munkakörök bérének meghatározásánál, ami az intézményen belül nem kis feszültséget generál.

Nézzük, mennyit is keresnek a szektorban dolgozók és milyen elemekből áll össze havi bruttó bérük.

Bölcsődei dajka

A bölcsődei dajkák fizetése egyrészt a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt. 1992. évi XXXIII. tv.) alapján járó alapilletményből és a bölcsődei pótlékból áll.

Mivel az alapilletményük alacsonyabb mint a minimálbér és a garantált bérminimum, ezért az “alapbér” alapfokú végzettségűeknél a bruttó 200 000 forintos minimálbér, míg a szakképzetteknél a 260 000 forintos garantált bérminimum.

Erre tevődik rá a bölcsődei pótlék, amely minimális összege az ‘A’ fizetési osztályban pályakezdőknél 55 080 forint. Tehát dajka munkakörben a minimális fizetés 255 080 forint.

Ez aztán a pályán töltött évek számával és a szakképzettséggel emelkedik. Szakképzettként 10 éves munkatapasztalattal a ‘B’ fizetési osztályban már 330 080 forintot lehet keresni (260 000 alapbér +  70 080 forint pótlék).

Középfokú kisgyermeknevelő

Bölcsődékben (bölcsőde, mini bölcsőde) kisgyermeknevelő munkakörökben nagyjából 6500 középfokú végzettségű és 1500 diplomás (alap-, és mesterdiplomás) munkavállaló dolgozik.

Hogy mennyit emelkedett a középfokú kisgyermeknevelők fizetése, azt az alábbi ábra mutatja. 0-3 év szakmai tapasztalattal 2022. január 1-től 90 432 forinttal, 37 százalékkal nőtt a bruttó fizetés, ami a garantált bérminimum és a bölcsődei pótlék emelkedéséből állt össze. Így az ebbe a csoportba tartozó kisgyermeknevelők bruttó fizetése 337 792 forint (260 000 + 77 592).

Ha minden fizetési osztályt és fokozatot megnézünk, akkor 29-37 százalék közötti volt a fizetésnövekmény. Íme a fizetés és változása a C, a D és az E fizetési osztályban. A legtöbb középfokú kisgyermeknevelőre az E (alsó táblázat) osztály vonatkozik.

 

Főiskolai (ba) diplomás kisgyermeknevelő

A főiskolai és az egyetemi diplomás kisgyermeknevelők fizetése három elemből áll össze: alapbér, ágazati szakmai pótlék (20%) és bölcsődei pótlék.

Az Nktv. 65.§ (2) bek alapján számolt illetménytábla főiskolai diplomával egy pályakezdőnek legkevesebb bruttó 412 000 forintot jelent, ami garantált bérminimumra kiegészített alapbérből (260 000 forint), 52 000 forint szakmai ágazati pótlékból és 100 000 forint bölcsődei pótlékból áll.

Pedagógus I-ben a fizetési csúcs 30 év tapasztalattal 497 337 forint, Pedagógus II.-ben 519 003 forint, mesterpedagógusként 543 533 forint.

 

Egyetemi (ma) diplomás kisgyermeknevelő

Az egyetemi diplomás kisgyermeknevelők 0-3 év tapasztalattal bruttó 422 000 forintra számíthatnak. Nekik a mostani bérrendszer szerint érdemes 9 év után Pedagógus II-be minősíttetni magukat, mert ott már közel 40 000 forint a bérelőny.

(436 226 illetve 475 895 forint). Egyetemi diplomával 30 év után Ped II-ben 568 971 forint a csúcs.  Íme: