Home / News / Katonai szerződéses szolgálat a hadseregben. Hogyan lehet a hadseregben szolgálni szerződés alapján Szolgáltatás szerződéses feltételek szerint

Katonai szerződéses szolgálat a hadseregben. Hogyan lehet a hadseregben szolgálni szerződés alapján Szolgáltatás szerződéses feltételek szerint

Egyre több fiatal gondolkodik azon képességeiről, hogy szerződés szerint alkalmazzák a katonai szolgálatot.

Megbízható-e a szerződéses elveken alapuló modern katonai struktúra? Cikkünkben elemezzük a szerződéses szolgáltatás feltételeit, meghatározzuk annak fő hátrányait és előnyeit.

Végül választ kapunk a fő kérdésre: érdemes-e szerződés szerint a hadseregbe menni, vagy nincs értelme ebben?

A FOGALOM MEGHATÁROZÁSA ÁLTALÁBAN

A szerződéses katonai szolgálat kiterjedt jogi leírását a szövetségi törvény “Az állami és önkormányzati igények területén a szerződéses rendszerről” 38. cikke tartalmazza.

Azt mondja, hogy szerződéses szakmai egységek létrehozása csak bizonyos ügyfelek számára megengedett. Számukra előfeltétel a százmillió rubelt meghaladó éves beszerzési volumen.

Mint gondolhatja, a katonai szféra ügyfele az állam.

Az állam kinevezi a szerződésvezetõt is.

Számos fontos hatáskört gyakorol, mint például a beszerzési terv kidolgozása, az információs ütemterv elkészítése, a szerződések végrehajtásáról szóló értesítések elkészítése és beillesztése az információs rendszerbe, vállalkozókkal és vállalkozókkal folytatott konzultációk, valamint egyéb jogi hatáskörök gyakorlása.

A szerződéses szolgáltatás másik meghatározása megtalálható a magyarázó szótárakban.

Az egyik kötet kijelenti, hogy az állami szerzõdésrendszer olyan szervezetek halmaza, amelyek az állam szükségleteire áruk vagy szolgáltatások megrendelésének kialakítását hajtják végre.

Ez az előadóművészek kiválasztásával és a vonatkozó dokumentáció elkészítésével történik.

Tehát a szerződéses szolgálat az orosz hadseregben az orosz és egyes esetekben a külföldi állampolgárok katonai tevékenysége, amelyet önkéntes alapon, meghatározott díj ellenében hajtanak végre.

SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE KATONAI SZOLGÁLAT NÉLKÜL

Bármely katonai szolgálatot a modern társadalom meglehetősen presztízses és magasan fizetett foglalkozásként értelmezi.

A munkavállalóknak stabil fizetést, teljes szociális csomagot, különféle ösztönzőket, juttatásokat és készpénzes preferenciákat kínálnak.

nem meglepő, hogy meglehetősen sok fiatal vágyakozik arra, hogy megállapodást kössön az állammal. Sürgõs kérdés merül fel: lehet-e katonai szolgálat nélkül csatlakozni a hadsereghez egy szerzõdés alapján?

Az orosz fegyveres erők legfelsõbb parancsnoka 2017-ben olyan rendeletet írt alá, amely szerint az egyéves katonai szolgálat helyébe kétéves, szerzõdésen alapuló önkéntes katonai szolgálat léphet.

Tehát a polgárok megkaptak a választási jogot.

Mostantól kezdve egy fiatalember önállóan dönthet úgy, hogy hol kell fizetnie adósságát hazája számára: a klasszikus „időtartamon”, ahol a támogatott ösztönzőkkel járó imperatív menedzsment rendszer dominál, vagy a szerződéses szolgálaton, amelyet magabiztosan pénzbeli támogatással lehetne nevezni.

Arra a kérdésre, hogy szerződéses alapon csatlakoznak-e a hadsereghez, csak a fiatal honfitársak döntenek. Természetesen a katonai szolgálat szerződéses rendszere drágább, jobb és tekintélyesebb.

időtartama kétszer meghaladja a klasszikus “kifejezés” kifejezést. Ha ennek ellenére döntött úgy, hogy szerződéses alapon csatlakozik a hadsereghez, akkor először látogasson el a helyi toborzó irodába.

Itt mindig konzultálhat a rendelkezésre álló állásokról és árnyalatokról.

Minden feltételtől függően, ajánláslevelet kell küldeni a helyi komisszériának.

Ezután egy orvosi bizottság várja az állampolgárt, ellenőrzi a büntetőítélet hiányát, és megválasztja a szolgáltatás kezdetének dátumát.

Ha az összes mutató megfelel a normának, katonai személyi igazolványt bocsátanak ki, és megfelelő szerződést kötnek. Ezenkívül az állampolgárnak a legjobb oldalról meg kell mutatnia minden fizikai és személyes tulajdonságát.

MI AZ OKTATÁS HATÁSA?

Azok a személyek, akik középfokú oktatási intézményt, vagy akár egyetemet végeznek, gyakran gondolkodnak azon, hogy szerződéses alapon csatlakozzanak-e a hadsereghez.

A helyzet az, hogy a sürgős hadsereg szerződéses szolgálat helyettesítésének lehetősége csak azoknak a személyeknek szól, akiknek igazolása és diplomája van a kezükben.

Azok a polgárok, akik a megállapodás értelmében katonai szférába kerülnek, bizonyos álláshelyek felváltását felajánlaják – például egy rendőr vagy őrmester.

De ezt megelőzően a parancsnak figyelembe kell vennie az újonc fizikai, pszichológiai és különösen vezetői tulajdonságait.

A katonai komisszári hivatalokban felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek nagy örömmel fogadják.

Végül is komoly, komoly felnőttek érkeznek a szolgálatba, akik első kézből tudják a képzés lehetséges nehézségeit és problémáit. Az illetékes műszaki szakembereket különösen nagyra értékelik a hadsereg.

Az ilyen vállalkozóknak mesterként, repülési technikusként, tervezőként stb. Felajánlanak munkát.

A magas szintű képzettség miatt az ember hamarosan áttér az alkalmazkodásra, és ezért gyorsan megtanulja megoldani a különböző problémákat.

Szóval, érdemes-e szerzõdés alapján szolgálni a hadseregben? Mint tudod, az egyetemek legtöbb katonai tanszékét már felszámolták, vagy a záró szakaszban vannak.

Ha valaki nem vonzza a polgári szférát, akkor sehol sem valósul meg, vagy egyszerűen csak az ország érdekében kíván szolgálni, akkor a legjobb választás a szerződés megkötése a hadsereggel.

Orvosi ellátás és testmozgás nélkül lehetetlen. De amikor szolgálatba lép, egy felsőfokú végzettséggel rendelkező személy hamarosan rangos kitüntetést kap – például hadnagyot. Ez lezárja a szerződéses katonai szolgálat fő előnyeit.

A hadseregben a felsõfokú végzettségû szolgálatot a szokásos módon végzik.

Az állampolgár regisztrációval érkezik a katonai nyilvántartási és felvételi irodába, majd sürgős körülmények között megismeri a katonai szféra specialitásait. A katonai szolgálat szerződés nélkül csak egy évig tart.

A SZERZŐDÉSEK TÍPUSAI ÉS FELTÉTELEI

Az állampolgársággal történő első belépéskor a szerződés első változatát elkészítik. Ez egy olyan dokumentum, amely azon személyek számára releváns, akik korábban szerződéses alapon nem voltak az állami katonai struktúrában.

Idővel egy eljáró személy átvihető a szövetségi végrehajtó rendszerből a Védelmi Minisztériumba. A katonai szolgálatot új szerződés alapján ideiglenesen felfüggesztik.

A kérdés, hogy mekkora összeggel jár a szerződés a hadseregben, nem befolyásolja a vonatkozó dokumentumok folyamatos újbóli kiadását.

Annak ellenére, hogy a szakmai szolgálat teljes időtartama két év, a munka új rövid távú szerződések rendszeres megkötését vonja maga után.

Ennek okai lehetnek az átadások, a szolgáltatási feltételek megváltozása, az előléptetés és végül az egyszerű vészhelyzetek.

Az egyszeri feladatok teljesítése nagyszabású kormányzati események, természeti katasztrófák vagy a béke helyreállítása során a szerződések folyamatos újbóli végrehajtásával járhat.

Minden kissé eltér a közép-, szakmai vagy felső katonai oktatásban képzett alkalmazottakkal. Doktori tanulmányokkal vagy kiegészítő tanulmányokkal együtt az elsődleges szerződéseket ötévente kell megkötni.

HADSEREG SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI

A katonaszerződés szerződésben előírt alapvető feltételei a következők:

 • az állampolgár kötelessége a szerződésben szigorúan meghatározott ideig katonai szolgálatban maradni;
 • A munkaköri leírás pontoknak való megfelelés megkérdőjelezése, amelyet törvényi és más szabályozási dokumentumok szabályoznak;
 • az ellátásokhoz, a kompenzációhoz és a garanciákhoz való jog megszerzése, valamint saját és családtagjaik jogainak tiszteletben tartása.

Ugyancsak a szerződés tartalmaz eljárást az új álláshelyek és rangok kinevezésére és megszüntetésére. Ugyanakkor megjelölik az adott rang eléréséhez szükséges dátumokat és célokat

. A katonák előléptetése egyfajta karrier létrán alapvető feltétele a hadsereg szerződéses szolgálatának.

A szerződéses katonai szolgálatra jelentkezőkre bizonyos követelmények vonatkoznak. Először is, az állami nyelv folyékonysága.

Másodszor: egy polgár katonai szolgálat elvégzésére való alkalmasságáról szóló szakértői jelentés létezik. Különös figyelmet szentelnek a pszichológiai szelekciónak.

A szakemberek valójában döntő következtetést vonnak le egy személy alkalmasságáról a szakmai feladatok elvégzésére. Ha az összes követelmény teljesül, akkor a hadsereg új alkalmazottakkal tölti be az állományt.

BELÉPÉS SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSBA

Miután foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy szerződéses alapon kíván-e belépni a hadseregbe, egy polgár nyilatkozatot készít. Ebben a következő információkat jelöli meg magáról:

 • F. I. O., lakóhely és születési idő;
 • annak a hatóságnak a neve, amellyel a szerződés megkötésre kerül;
 • a szolgálat időtartama (ez az elem inkább spekulatív).

A belépési kérelem nem az egyetlen dokumentum. Vele együtt el kell gyűjteni egy teljes csomag papírt, amelynek tartalmaznia kell:

 • személyazonosító okmány és a regisztráció helye;
 • az orvosok által kiállított és aláírt jelentkezési lap;
 • rövid önéletrajz bármilyen formában;
 • a munkafüzet hiteles másolatai vagy az oktatás elérhetőségét igazoló dokumentumok;
 • házassági és gyermek születési anyakönyvi kivonatok, ha vannak ilyenek.

Számos okból elutasíthatják az állampolgárt szerződéses foglalkoztatásból. Ennek okai lehetnek:

 • A polgár nem felel meg a megállapított követelményeknek. Egyszerűen fogalmazva, lehet, hogy nem alkalmas egészségügyi, fizikai vagy pszichológiai mutatókra.
 • Bírósági határozat létezik a katonai szférában betöltött pozíciók ideiglenes vagy teljes tilalmáról.
 • Büntetés kiszabása a szabadság megfosztásától vagy korlátozásától, a fennmaradó büntetőítélet jelenléte.
 • Állóhelyek vagy szakterületek hiánya (ami nagyon ritkán fordul elő).
 • Negatív döntés a verseny eredményei alapján. A vezetés néha indoklás nélkül elutasíthatja az állampolgári jelölést. És ezt nem tekintjük illegálisnak, ellentétben a polgári szféra hasonló helyzetével.

Bármely állampolgár, akitől megtagadták a katonai szolgálatba lépését, jogait egy magasabb hadsereg testületén, bíróságon vagy ügyésznél támadhatja meg.

Kevéssé ismert az a kis titok, hogy a hadsereg után sokkal könnyebb csatlakozni a szerződéshez, mint a főiskola vagy az egyetem után.

A katonai struktúra képviselői elsőbbséget élveznek azok számára, akik már “szimatolták a fegyvert”, és közel ismerik a hadsereg felépítését.

KORAI INDULÁS A SZOLGÁLATBÓL

Külön kell beszélnünk a szerződés korai felmondásáról. Vállalkozókkal a következő esetekben szakíthatja meg a kapcsolatokat:

 • jelentős, durva vagy rendszeres kötelességszegés észlelése;
 • a szerződés feltételeinek vagy az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírásnak való meg nem felelés;
 • szervezeti és személyzeti események szervezése, amelyek során csökkent a foglalkoztatottak száma;
 • átállás a szolgálatba a végrehajtó hatalmi rendszerben: Belügyminisztérium, regionális kormányzati szervek stb .;
 • súlyos fizikai vagy mentális egészségügyi problémák észlelése;
 • családi okokból távozik a szolgálatból;
 • az egészségügyi okok miatt gondozásra szoruló rokonok rendszeres gondozásának szükségessége;
 • egy másik szülő nélkül nevelkedett, a korhatár alatti gyermek gondozása;
 • képviselő megbízatásának megszerzése;
 • a bűnös ítéletet;
 • felhatalmazás egy vállalkozóra egy magas rangú tisztviselő felhatalmazásával.

Így a hadsereg vagy a polgári nevelés utáni szerződéses szolgáltatás feltűnően különbözik az összes többi szakmai területtől.

Az itt felállított feltételek meglehetősen szigorúak és szigorúak. Maga a rendszer különös figyelmet és az összes kijelölt feladat egyértelmű végrehajtását igényli.

FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS ÉS SZOCIÁLIS CSOMAG

Miután azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy lehetséges-e a hadsereg után szerződést kötni vagy sem, át kell térnünk egy témához, amely relevánsabb és mélyebb – nevezetesen a szolgáltatásért fizetendő.

2018-tól két jogalkotási aktus rendelkezik a RF fegyveres erők szerződéses katonáinak járó pénzbeli juttatások összegéről és típusáról.

Ez a katonai pénzbeli juttatásokról szóló 2011. évi szövetségi törvény és az ugyanazon évben a katonai személyzet pénzbeli fizetésének megállapításáról szóló kormányrendelet.

A szerződés szerinti alapilletmény két részből áll:

 • fizetés pozíciónként;
 • fizetés rang szerint.

A havi juttatásokat hozzáadják a fő juttatáshoz:

 • képesítések;
 • éves szolgálati idő;
 • élet és egészség kockázata;
 • katonai szolgálati feltételek;
 • minősített információkkal való munka;
 • a fizikai erőnlét szintje;
 • a hadsereg szolgálatában elért eredményekért;
 • idegen nyelvek ismerete.

Ha egy katonai ember megbirkózik a rá ruházott feladatokkal, akkor bónuszokat kell hozzáadni az alaphoz és további kifizetéseket. A teljes bérek hozzávetőleges táblázata a következő:

 • lövöldözős vagy magántulajdonos, 2 évesnél hosszabb szolgálati idővel – 17 400 rubel;
 • Junior őrmester 3 osztály, szolgálati idő 2-5 év – 33 ezer rubel;
 • 2. osztályú őrmester szolgálati idő 5-10 év – 42 ezer rubel;
 • 10–15 éves szolgálati idővel őrmester – 49 ezer rubel;
 • 15-20 év szolgálati idővel rendelkező parancsnokparancsnok – 55 ezer rubel;
 • százados parancsnok, több mint 25 éves szolgálati idővel – 58 ezer rubel.

A fenti bevételek minimálisak. További ösztönzőkkel és bónuszokkal minden katona jövedelme 30–40% -kal növekszik.

A katonai személyzet szociális csomagja különféle előnyök széles skáláját kínálja. Ide tartoznak:

 • ingyenes orvosi ellátás;
 • irodaház rendelkezésre állása;
 • nyugdíjazás 20 év szolgálat után – azaz kb. 45 éves kor után;
 • az oktatási intézményekbe történő belépés előnyei;
 • forma és étel biztosítása;
 • élet- és egészségbiztosítás;
 • ingyenes utazás (csak az ország egyes régióiban).

Úgy tűnik, hogy a katonai szolgálat előnyei vitathatatlanok. De vajon olyan nyilvánvalóak? Sajnos számos előnye átfedésben van néhány problémával.

A SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLAT ELŐNYEI

Nem olyan nehéz a vizsgált szakmai tevékenység pozitív szempontjaira összpontosítani. A legtöbb polgár számára a katonai szolgálat elsősorban jó jövedelem és tekintélyes helyzet.

Ez az előny azonban kissé szubjektív, mivel a pénzügyi támogatás bizonyos korlátokkal rendelkezik, amelyeket nem lehet mondani az úgynevezett polgárok bármilyen jövedelméről.

Az Prestige az idő múlásával is csökken. Ennek oka a kialakuló pacifista hangulat és Oroszország egyre növekvő elszigeteltsége a világ színpadán.

A következő előny egy széles társadalmi csomag. Számos előnyt tartalmaz, amelyeket valószínűleg nem nyújtanak egy egyszerű polgár számára.

Ismét csak azok az emberek, akik nem tudtak jól letelepedni egy polgári környezetben, méltósággal veszik ezt. Ezért itt megismételhetjük a szubjektivitás tézisét.