Home / News / Putyin már nem díszpolgára a Debreceni Egyetemnek

Putyin már nem díszpolgára a Debreceni Egyetemnek

A Debreciner vette észre, hogy a Debreceni Egyetem szenátusa március 17-én módosította az egyetemi kitüntetések és címek adományozásával kapcsolatos rendelkezéseit, és e változtatásból az következik, hogy Vlagyimir Putyin már nem díszpolgára az intézménynek.

Lehet, hogy eddig sem volt az, hiszen az egyetem március elején, az orosz elnök díszpolgárságát firtató kérdésekre azt válaszolta, mivel Putyin nem vette át a neki adományozott díszpolgári címet, ezért nem birtokosa a kitüntetésnek.

Az elismerés visszavonásáról szóló döntést most is semmitmondó, sunyi módon kommunikálták, nem indokolták, sőt, még Putyin nevét sem merték említeni, csupán a körülmények ismeretéből lehet arra következtetni, hogy róla van szó.

Az oroszok Ukrajna elleni agressziója után többen is felvetették, hogy a Debreceni Egyetemnek vissza kellene vonnia a Putyinnak 2017 augusztusában adományozott díszpolgári címet.

A kitüntetés négy és fél évvel ezelőtti odaítélésekor még volt indoklás, mégpedig az, hogy „a paksi beruházásban az oroszok jelentős szerepet szánnak a Debreceni Egyetemnek, így segítik az egyetem jó hírnevének az erősítését, valamint a paksi bővítés miatt Magyarországon élő orosz szakemberek gyerekeit tanító pedagógusok odajárhatnak továbbképzésre”.

Akkor tehát lehetett tudni, miért lett Putyin díszpolgár, most viszont az egyetem nem közölte, hogy miért vonták meg tőle a kitüntetést.

Sőt, valójában még azt sem kürtölték világgá, hogy tőle vették vissza a díszpolgári címet – aminek a március eleji közlés szerint nem is volt a birtokosa.

Erre csak az egyetem szenátusának március 17-én kelt határozatából lehet következtetni, amiben az szerepel, hogy „az egyetemi szenátus egyhangúlag elfogadta a szervezeti és működési szabályzat „

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen” című fejezetének módosítását, a jelenlévő tagok háromnegyedének igenlő szavazatával, titkos szavazással a kitüntetést visszavonhatja, ha az elismert arra méltatlanná vált,  vagy ha a kitüntetést nem adják át az odaítélésétől számított három éven belül.”

Putyin neve tehát nem említődik a szövegben, de azért egyértelmű, hogy kizárólag miatta foglalkoztak az egyetemi címek és kitüntetések adományozásával.

Lehetett volna persze nyíltan fogalmazni, és tisztességesen elítélni Putyin ukrajnai háborúját, de az egyetem szenátusa ezt már március elején is elmulasztotta megtenni, és ezek szerint a bátorságuk azóta sem előre ment, hanem hátra.

Érződik a szándék, hogy nem kívánnak szembeszegülni Orbán Viktorral, aki még mindig Putyin elnök barátjának számít, a NATO és az EU szankcióihoz csak ímmel-ámmal, láthatóan nem nagy lelkesedéssel csatlakozik, és ahol lehet, gátolja az agresszor elleni közös fellépést.

Ha a Debreceni Egyetem szenátusában lett volna kurázsi, vagy legalábbis szakmai tisztesség, akkor határozatukban nem ködösen és általánosságokban fogalmaznak, hanem konkrétan megnevezik, hogy miről is van szó.

Kezdhették volna azzal, hogy elnézést kérnek, amiért 2017 augusztusában rosszul döntöttek. Putyinról ugyanis már akkor is tudni lehetett, hogy nem demokrata, és emiatt nem méltó a díszpolgári címre, ezt azonban Debrecenben elmulasztották mérlegelni, és később sem határolódtak el az orosz elnöktől.

Most pedig, amikor az egész világ látja, mit művel Putyin Ukrajnában és milyen veszélybe sodorja a világot, illendő lett volna megemlíteni, hogy az orosz elnök tömeggyilkos, aki nemcsak katonák, hanem civilek és gyerekek haláláért is felelős, ezért a díszpolgári címét a szenátus visszavonja, valamint még egyszer elnézést kér, amiért az egykori döntésük miatt a tisztességesen gondolkodó emberek voltak kénytelenek szégyenkezni.